תודה שהצטרפת למיזם הבינלאומי "מילים ראשונות"!

 

זו הפעם הראשונה שאני ממלא את השאלון:

 

התחלתי למלא את השאלון אך עדיין לא סיימתי.

אני מעוניין לחזור למלא את השאלון במקום בו הפסקתי:

כדי שנוכל לדעת עוד על קצב הוספת מילים אצל ילדים אנו מבקשים למלא את השאלון פעם נוספת לאחר חודש או יותר מהמילוי של השאלון בפעם הראשונה. 

אני מעוניין למלא שאלון נוסף כעבור חודש או יותר: 

המחקר הנוכחי מתבצע על ידי:

ד"ר הילה גנדלר-שלו וד"ר רמה נובוגרודסקי, המעבדה לחקר התפתחות שפה, אוניברסיטת חיפה  

המחקר מתבצע בשיתוף פעולה עם Stanford University Wordbank

מחקר הנורמות התבצע על ידי ד"ר הילה גנדלר-שלו ופרופ' אסתר דרומי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב