top of page

אודות המיזם

 

במסגרת המיזם "מילים ראשונות" נערך מחקר שמטרתו לדעת יותר על התפתחות שפה של ילדים ישראלים דוברי עברית. ככל שיותר הורים ימלאו את השאלון, כך יהיה לנו יותר מידע על התפתחות שפה של ילדים, וכך גם המידע יהיה מדויק יותר. 

אלפי הורים כבר מילאו את שאלון "מילים ראשונות" ובזכותם אנחנו יודעים היום מהן נורמות התפתחות שפה של פעוטות בני שנה עד שנתיים דוברי עברית(ניתן למצוא קישור לנורמות בדף הבית). 

בימים אלו נכנסה אוכלוסיית העולם לריחוק חברתי. הריחוק החברתי משפיע על שגרת יומם של הורים וילדים ברחבי העולם. חוקרים ברחבי העולם, וגם אנחנו בישראל, שואלים האם תקופת הריחוק החברתי תשפיע על מאפייני התפתחות שפה של פעוטות. 

המידע לגבי התפתחות שפה של ילדים ישראלים דוברי עברית יושווה לנתונים של ילדים ברחבי העולם ויאפשר שיתוף פעולה בין חוקרי שפה מארצות שונות.

bottom of page