top of page

אבני דרך בהתפתחות השפה של התינוק

  • כבר בגיל חודש התינוק יכול לזהות את קולך ולהירגע כאשר הוא שומע אותך.

  • בערך בגיל חודשיים, התינוק שלך מתחיל להשמיע קולות המיה.

  • בערך בגיל 4 חודשים, התינוק שלך מתחיל למלמל.

  • בערך בגיל 6 חודשים, התינוק שלך מתחיל לקחת תורות בעת מלמול, בדומה לשיחה בין שני אנשים.

  • בערך בגיל 9 חודשים, המלמול של התינוק שלך יכלול צלילים רבים כמו "מה מה מה מה" ו "בה בה בה בה".

  • בערך בגיל שנה, התינוק שלך יגיד מילים בודדות כמו "אמא" "אבא" וינסה לחקות מילים שלך.

  • בערך בגיל שנה וחצי (18 חודשים), התינוק שלך יגיד כמה וכמה מילים ויניע את ראשו מצד לצד כדי להגיד "לא".

  • בערך בגיל שנתיים, הילד שלך ידע את שמות האנשים המוכרים לו, ידע להגיד את חלקי הגוף שלו, יגיד משפטים פשוטים עם 2-4 מילים, ויחזור אחר מילים שהוא שומע בעת שיחה.

  • בערך בגיל שלוש, הילד שלך יצליח לקרוא בשם לרוב הדברים המוכרים לו, ידע להגיד מילים כמו "אני", "לי", "אנחנו" ו"אתה", ויצליח להגיד משפטים.

עמוד זה נבנה בהשראת אתר מחלקת הבריאות של ניו יורק. לאתר המקורי לחץ כאן

bottom of page